Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet.

Vi skapar möten som för människan och samhället framåt

FNs globala mål, Agenda 2030, mål 8

Globala målen

Formex bidrar till dessa mål genom en rad åtgärder. Vi har valt att fokusera på mål 8 och mål 12 som vi känner ligger närmast oss och där vi kan påverka mest.

Formex Sustainability Award

Formex har under flera års tid lyft frågor kring hållbarhet bland annat i våra talks-program och vi vet att detta är frågor som på djupet engagerar många av er utställare. I januari 2023 lanserade vi en tävling och utmärkelse för våra utställare som anstränger sig och satsar på hållbarhet.

FNs globala mål, Agenda 2030, mål 12

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden: Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation.